Tuyển dụng

Dịch thuật 365 tuyển CTV tiếng Pháp

Dịch thuật 365 tuyển CTV tiếng Pháp

TUYỂN DỤNG CTV TIẾNG PHÁP CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT 365 cần tuyển CTV biên dịch và phiên dịch tiếng Pháp Mô tả công việc : Tham gia các dự án biên dịch, phiên dịch tiếng Pháp thuộc nhiều lĩnh vực của Dịch thuật 365, cung cấp cho khách hàng thuộc nhóm các doanh nghiệp và nhiều …

Dịch thuật 365 tuyển dụng CTV tiếng Hàn

Dịch thuật 365 tuyển dụng CTV tiếng Hàn

TUYỂN DỤNG CTV TIẾNG HÀN CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT 365 cần tuyển CTV biên dịch và phiên dịch tiếng Hàn Mô tả công việc :  Tham gia các dự án biên dịch, phiên dịch tiếng Hàn thuộc nhiều lĩnh vực của Dịch thuật 365, cung cấp cho khách hàng thuộc nhóm các doanh nghiệp và nhiều …

Dịch thuật 365 tuyển dụng CTV tiếng Nhật

Dịch thuật 365 tuyển dụng CTV tiếng Nhật

TUYỂN DỤNG CTV TIẾNG NHẬT CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT 365 cần tuyển CTV biên dịch và phiên dịch tiếng Nhật Mô tả công việc : Tham gia các dự án biên dịch, phiên dịch tiếng Nhật thuộc nhiều lĩnh vực của Dịch thuật 365, cung cấp cho khách hàng thuộc nhóm các doanh nghiệp và nhiều …

Dịch thuật 365 tuyển dụng CTV tiếng Trung

Dịch thuật 365 tuyển dụng CTV tiếng Trung

TUYỂN DỤNG CTV TIẾNG TRUNG  CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT 365 cần tuyển CTV biên dịch và phiên dịch tiếng Trung Mô tả công việc : Tham gia các dự án biên dịch, phiên dịch tiếng Trung thuộc nhiều lĩnh vực của Dịch thuật 365, cung cấp cho khách hàng thuộc nhóm các doanh nghiệp và nhiều …

Dịch thuật 365 tuyển dụng CTV tiếng Anh

Dịch thuật 365 tuyển dụng CTV tiếng Anh

TUYỂN DỤNG CTV TIẾNG ANH  CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT 365 cần tuyển CTV biên dịch và phiên dịch tiếng Anh Mô tả công việc : Tham gia các dự án biên dịch, phiên dịch tiếng Anh thuộc nhiều lĩnh vực của Dịch thuật 365, cung cấp cho khách hàng thuộc nhóm các doanh nghiệp và nhiều công …

Dịch thuật 365 tuyển dụng công tác viên tiếng Đức

Dịch thuật 365 tuyển dụng công tác viên tiếng Đức

Tuyển CTV Tiếng Đức DỊCH THUẬT 365 cần tuyển thêm CTV biên phiên dịch tiếng Đức để đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới Yêu cầu Tốt nghiệp đại học, có 2 – 3 năm kinh nghiệm biên phiên dịch tiếng Đức. Sử dụng thành thạo internet, có …

TUYỂN CTV BIÊN PHIÊN DỊCH CÔNG TY DỊCH THUẬT 365

TUYỂN CTV BIÊN PHIÊN DỊCH CÔNG TY DỊCH THUẬT 365

TUYỂN CTV BIÊN PHIÊN DỊCH Tuyển CTV Các bạn muốn có tài liệu dịch đều đặn hàng tháng? Các bạn muốn được đi phiên dịch ngắn hạn để tích lũy kinh nghiệm thực tế và kiếm thêm thu nhập? Hãy đến với Dịch thuật 365 để cùng hợp tác và cùng phát triển. Chúng tôi đang tuyển dụng CTV …

Tuyển nhân viên kinh doanh cho công ty Dịch thuật 365

Tuyển nhân viên kinh doanh cho công ty Dịch thuật 365

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH Mô tả công việc Tìm kiếm khách hàng, khai thác thị trường lĩnh vực dịch vụ dịch thuật công chứng tài liệu. Xem xét yêu cầu của khách hàng, tư vấn thuyết phục, giới thiệu dịch vụ cho khách hàng trên cơ sở nắm rõ năng lực đáp ứng của công ty: các giải pháp …